Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou zmien od 1.3.2020.  
02.03.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U11/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku plávania čl. 10 ods. 6 zmenu termínu konania pretekov Jarné Majstrovstiev SSO - dlhé trate z dôvodu obsadenia bazéna na Mestskej plavárni v Žiline iným subjektom: Jarné Majstrovstvá SSO - dlhé trate na 01.03.2020 Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá zaktualizovať termín konania pretekov jarné M-SSO – dlhé trate v Termínovej listine SPF na rok 2020 a ako upozornenie zverejniť zmenu termínu konania pretekov na webe SPF. Termín: ihneď Zodpovedný: p.Bianca Grznárová, asistent sekcie plávania Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá aktualizovať termín konania pretekov Jarné M-SSO – dlhé trate v ŠTD 2020 plávania, aktualizované ŠTD zverejniť na webe SPF a informovať športového administrátora pretekov. Termín: ihneď Zodpovedný/í : p.Miroslav Šimun, matrikár súťaží plávania , p.Zuzana Košťálová, matrikár SPF
13.02.2020

Zápis č. SPF/2020/R/Z1

Zápis č. SPF/2020/R/Z1 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 23.01.2020 v Bratislave.
10.02.2020

Zápis č. SPF/2019/R/Z11

Zápis č. SPF/2019/R/Z11 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 11.12.2019 v Bratislave.
16.01.2020

Stránky

Subscribe to Rada SPF