Zápis č. 8/2019 z mimoriadneho zasadnutia Rady SPF zo dňa 27.09.2019