Výberové konanie reprezentačných trénerov vo vodnom póle

Slovenská plavecká federácia - sekcia vodného póla vypisuje výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov vo vodnom póle pre jednotlivé juniorské kategórie.

Bližšie informácie v prílohe.