SPF

Mesačný súhrn Prestupy účinné k 01.03.2020

Prestupy účinné k 01.03.2020.
02.03.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U12/P

Rada SPF schvaľuje zmenu a doplnenie Smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť v prospech SPF s účinnosťou zmien od 1.3.2020.  
02.03.2020

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK8

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK8 za obdobie 29.01.-26.02.2020

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Stránky

Subscribe to SPF