Synchro

Prestup športovca Veronika Repáňová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 27.02.2020.
28.02.2020

Prestup Katarína Lukáčiková

Oznámenie o prestupe Katarína Lukáčiková  SVK15638 z SYNCH do SPF. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 26.02.2020. Dátum zverejnenia: 26.02.2020.
26.02.2020

Prestup Mária Vrábliková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 19.02.2020.
26.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / ASWS Paris 2020

Zraz účastníkov je 04.03.2020 o 10:15 na letusku Schwechat. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
25.02.2020

Stránky

Subscribe to Synchro