Prestup športovcov z TPO do SWLTN

Žiadosť o povolenie prestupu športovcov zo dňa 25.02.2020.