Prihláška rozhodcu: SVK11169 (Frederika Ovsianková)