Staršie články

Rozhodnutie Disciplinárnej a antidopingovej komisie SPF

Na základe podnetu Antidopingovej agentúry SR zo dňa 7.6.2012 č. listu zn. 2012-269:MM, v ktorom Antidopingová agentúra SR poukázala na to, že pán PhDr. Mgr. Ľuboš Križko  porušil antidopingovú reguláciu, a to pravidlo, že športovec alebo športový odborník sa nesmie počas trvania trestu zákazu činnosti akýmkoľvek spôsobom zúčastniť súťaže alebo činnosti (ustanovenie 10.10.1 svetového antidopingového kódexu WADA a ustanovenie § 23 zákona č. 300/2008 Zbierky o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Disciplinárna a antidopingová komisia Slovenskej plaveckej federácie tento priestupok dňa 13.7.2012 a 20.8.2012 prejednala a v súlade s Disciplinárnym poriadkom Slovenskej plaveckej federácie PhDr. Mgr. Luboša Križka potrestala uložením disciplinárneho opatrenia vo forme napomenutia.

Stránky