Staršie články

Prestup Martin Sojka

Oznámenie o prestupe Martin Sojka  SVK10885 z NERZI do TENZA. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 24.02.2020. Dátum zverejnenia: 24.02.2020.

Prestup Janka Greschnerová

Oznámenie o prestupe Janka Greschnerová SVK18042 z NERZI do TENZA. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 20.02.2020. Dátum zverejnenia: 20.02.2020.

Zápis o hlasovaní k Uzneseniu č. SPF/2020/VSPL/2020/U11

Predmetom uznesenia VSPL č. SPF/2020/VSPL/U11/P má byť schválenie FINA rozhodcov na podujatia LEN v roku 2020: • LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. Slovenská plavecká federácia môže na toto podujatie nominovať maximálne dvoch rozhodcov, ktorí sú zapísaní na FINA liste rozhodcov plávania číslo 19 alebo číslo 20. Výbor sekcie plávania navrhuje nominovať za SPF: • Edita Kucejová: LEN European Championships Aquatics, Budapest (HUN), 11.-17.05.2020. ktorá na výzvu manažéra rozhodcovských zborov plávania o účasť na tomto podujatí prejavila záujem a spĺňa podmienky účasti a výkonu funkcie rozhodcu na podujatí LEN a FINA.
23.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 03/2020 zo dňa 21.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 03/2020 zo dňa 21.02.2020

Stránky