Staršie články

Prestup Stanislav Vaňo

Oznámenie o prestupe Stanislav Vaňo  SVK20879 z VPMBA do XBSSA. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 25.02.2020. Dátum zverejnenia: 25.02.2020.

Prestup Tatiana Bániková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 25.02.2020.

Nominačný list na reprezentačnú akciu / ASWS Paris 2020

Zraz účastníkov je 04.03.2020 o 10:15 na letusku Schwechat. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
25.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 04/2020 zo dňa 25.02.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 04/2020 zo dňa 25.02.2020

Prestup Terézia Lukáčiková

Oznámenie o prestupe Terézia Lukáčiková  SVK15639 z SYNCH do SPF. Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 25.02.2020. Dátum zverejnenia: 25.02.2020.
25.02.2020

Stránky