Smernica Slovenskej plaveckej federácie č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad účinná od 01.02.2020