Reprezentanti zaradení do NŠC v roku 2020

Typ: 
Reprezentácia
Kategória: 
Open
Sezóna: 
2020
Počet plavcov: 
10
 
Realizačný tím:

Športovci sú na základe svojej výkonnosti na svetových súťažiach zaradení v NŠC do kategórií A, B, C,D. Zaradenie do kategórií je definované vinternej smernici NŠC č. 03/2017 ozaraďovaní športovcov do NŠC, Článok III, Článok IV. Rozdielový benefit medzi dotáciami kategórií A,B,C,D je 1000 EUR, slovom tisíc. Maximálna dotácia pre jednotlivých športovcov zaradených do skupinovejpodpory v kategórii D – Talent je do 1000 EUR, slovom do tisíc. Pre rok 2020 pristúpilo NŠC k zjednoteniu sumy 800,00 EUR / športovec D kategórie.

Reprezentanti:
# SVKID Priezvisko Meno Ročník Výkony Prehliadka Lekár
1 SVK15498 Daabousová Nada   97 25.06.2018 Říha
2 SVK15734 Miškechová Diana   98 13.06.2018 Říha
3 SVK15740 Reichová Viktória   02 27.02.2018 Bartošová
4 SVK11560 Ripková Zora   02 Výkony 19.03.2019 Říha
5 SVK11827 Trníková Nikoleta   02 Výkony 22.03.2019 Fľak
6 SVK12764 Peciar Tomáš   02 Výkony 18.09.2018 Sýkorová
7 SVK14748 Marušáková Emma   03 Výkony 13.09.2019 Malovič
8 SVK14831 Cibulková Martina   03 Výkony 05.06.2019 Bartošová
9 SVK15539 McDonnell Linda   04 16.04.2018 Knappková
10 SVK15701 Diky Chiara   04 18.04.2018 Knappková
« späť