Plán práce na RTC 2020 pre reprezentačné družstvo seniorov v plávaní aktualizovaný dňa 23.01.2020