Synchro

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je: juniori, seniori 02.01.2020 o 08:45 mladší juniori 02.01.2020 o 13:45 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, ˇSamorín. Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
30.12.2019

Stránky

Subscribe to Synchro