Synchro

Vyhodnotenie akcie Ukrainian Open Cup

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Ukrainian Open Cup“. Akcia sa konala v Charkove / UKR v termíne 11.12.-15.12.2019.​​​​​​​​​
09.01.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je 14.01.2020 o 08:15 na adrese letisko Schwechat, Terminal 3. Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
08.01.2020

Stránky

Subscribe to Synchro