Synchro

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v povinných...

Sraz účastníkov je 19.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi. Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
14.01.2020

Vzdelávanie rozhodcov synchronizovaného plávania

V dňoch 18.01. až 19.01. sa uskutoční školenie rozhodcov synchronizovaného plávanie prvého kvalifikačného stupňa. Školenie bude následne prebiehať praktickou časťou na súťaži Zlatá Rybka 2020 v kategóriách Ú1 až Ú3. Nedeľné školenie od 09:00 do 12:00 je otvorené aj pre rozhodcov, ktorí majú záujem o rekapituláciu svojich poznatkov.  P R O G R A M SOBOTA 18.01.2020: 14:00-19:00 NEDEĽA 19.01.2020: 09:00-12:00 následne bude pokračovať praktická časť na súťaži Zlatá Rybka (od 13:00) Školenie sa bude konať v priestoroch FTVŠ UK Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, v Bratislave.

Majstrovstvá SR v technických elementoch juniorov a seniorov

Juniori a seniori v synchronizovanom plávaní odštartovali rok 2020 na plavárni Lafranconi súťažou MSR v technických elementoch juniorov a seniorov. Preteky sa konali v troch disciplínach: juniorské tímové elementy, seniorské tímové elementy a seniorské párové elementy. V juniorskej kategórii sa majsterkou Slovenska pre tento rok stala Chiara Diky s počtom bodov 78,5203. Na druhom mieste sa umiestnila Linda McDonnell a bronz si vybojoval Jozef Solymosy - všetci vo farbách Slovenskej plaveckej federácie. Majsterkou Slovenska 2020 v disciplíne seniorské párové elementy sa stala Nada Daabousová s počtom bodov 84,0889 pred druhou Dianou Miškechovou a treťou Chiarou Diky. Záverečnou disciplínou bola súťaž seniorských tímových elementov, ktorú opäť vyhrala Chiara Diky (79,6434 b) pred druhou Lindou McDonnell a tretím Jozefom Solymosym. Už o týždeň sa na Lafranconi konajú ďalšie MSR, tentokrát pre vekovú kategóriu starších žiakov.  
13.01.2020

Vyhodnotenie akcie MSR v technických elementoch juniori a...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá Slovenska v technických elementoch juniori a seniori“. Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 12.01.2020.​​​​​​​​​
13.01.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v technických...

Zraz účastníkov je: juniori 12.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi seniori 12.01.2020 o 14:45 na adrese plaváreň Lafranconi Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
10.01.2020

Stránky

Subscribe to Synchro