SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl.41 pís. p) a Plánu práce na RTC 2020 reprezentačného družstva seniorov reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní pre RTC 2020 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR seniorov v plávaní k 1.1.2020, ktorý je prílohou č.1 Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky požadované úkony v súvislosti so zaradením pretekárov do reprezentačného družstva SR seniorov. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Šulek, p. Nowak Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie zloženia reprezentačného družstva seniorov v plávaní pre RTC 2020 na webovom sídle SPF. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Košťálová)
14.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U6/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Súťažného poriadku čl. 14 ods. 1. Športovo technické dokumenty plávanie 2020, ktoré sú prílohou uznesenia Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zverejniť Športovo-technické dokumenty plávania pre rok 2020 na webovom sídle SPF. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Grznárová, p.Šimun)
14.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U5/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov synchronizovaného plávania na súťaž 6th M.E.C. CUP & CHAMPIONSHIPS OF SLOVAKIA 2020 v Šamoríne/SVK v termíne 08.-09.02.2020: Reprezentanti: Daabousová N., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lorinczová L., McDonnell L., Miškechová D., Palenčárová P., Pivarčiová N., Reichová V., Sabajová T.,  Slezáková R., Solymosy J., Solymosyová S., Strapeková Ž., Vojtášková V., Waterloos L., Zemanová L., Ždánová N. Realizačný tím: vedúci výpravy: Thuringerová M. tréner: Szauder N., Solymosyová I., Sydorenko X., Thuringerová M. Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia. Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF. Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný: p. McDonnell J.
10.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U4/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentantov synchronizovaného plávania na súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky Open v povinných figúrach SŽ 2020 v Bratislave/SVK dňa 19.01.2020: Reprezentanti v kategórii  Mladší Juniori: Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lorinczová L., Palenčárová P., Sabajová T.,  Solymosy J., Strapeková Ž., Vojtášková V., Waterloos L., Zemanová L., Ždánová N. Realizačný tím: vedúci výpravy: Thuringerová M. tréner: Thuringerová M. Vzhľadom na organizáciu súťaže Slovenskou plaveckou federáciou reprezentanti SR štartovné nehradia. Ostatné náklady výpravy si reprezentanti hradia z vlastných zdrojov. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF. Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný: p. McDonnell J.
10.01.2020

VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV SPF za rok 2019

Vyhlásenie a prezentácia úspechov sa uskutoční v piatok 24.1.2020 o 18.00 h v priestoroch hotela NH Gate One Bratislava, Ambrušova 7 (pri OC AVION).

Stránky

Subscribe to SPF