SPF

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Zápis č. SPF/2019/R/Z11

Zápis č. SPF/2019/R/Z11 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 11.12.2019 v Bratislave.
16.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U10/P

Rada SPF schvaľuje zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva starších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 07.02. – 16.02. 2020 v Poprade v súlade s Plánom práce pre RTC 2020 reprezentačné družstvo juniorov: Juniorky: 1. Marušáková Emma, TENZA, Kupčová Sabina, AQSLE, Cibulková Martina, VSKUK,  Vadovičová Nina, STUTT, Ivan, Teresa, ORCAB, Mišíková Alexandra, PKMA, Kmošenová Lea, MAPU, Kovácsová Timea, AQSLE,  Hodoňová Nina, SKDBB, Mižurová Jana, PKMA,  Janáčová Bronislava, STUTT,  Majdová Šárka, SGTN Šprláková – Zmorová Ana Olivia, KUPI. Juniori: 1. Kušík Alex, DELKO, 2. Peciar Tomáš, DELNI, 3. Topoľský Juraj, NERZI, 4. Bielik Kevin, DELKO, 5. Vitko Filip, PITOP, 6. Šujanský Matej, ROYAL 7. Jablčník František,STUTT, 8. Guman Eduard, SPUPR, 9. Lányi Filip, KUPI, 10. Daniš Matej, STUTT, 11. Siklenka Andrej, SKDBB, 12. Kudla Patrik, STUTT. Realizačný tím: p. Božik (hlavný tréner), p. Adámek (asistent) a tréneri nominovaných reprezentantov. O konečnej nominácii realizačného tímu rozhodne vedúci akcie. Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie plávania so spoluúčasťou 10% pre nominovaných reprezentantov. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF sekretariátu SPF kompletne zabezpečiť reprezentačné sústredenie starších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 07.02.-16.02.2020 v Poprade. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p.Nowak, p.Božik, p. Adámek
14.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U9/P

Rada SPF schvaľuje zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva mladších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 25.01. – 01.02. 2020 v Poprade v súlade s Plánom práce pre RTC 2020 reprezentačné družstvo juniorov: Juniorky: 1. Slušná Lillian, GPOSV,, 2. Langeová Lenka, XBSSM, 3. Fiedorová Markéta, VSKUK, 4. Galbavá Aneta, ROYAL, 5. Behalová Veronika, PKPK, 6. Rosipalová Tamara, JTBA, 7. Ožvaldová Tamara, STUTT, 8. Mišuthová Daniela, XBSSM, 9. Hrnčiarová Alexandra, TENZA, 10. Tománková Nataša, XBSSM, 11. Gruchaľáková Laura, PKMA, 12. Krajňáková Kristína, DSCPR, 13. Chromiaková Lea, KUPI. Juniori: 1. Poliačik Jakub, ORCAB, 2. Dikácz Bence, XBSSM, 3. Folťan Patrik, XBSSM, 4. Antalík Matej, PKNZ, 5. Sabo Juraj, XBSSM, 6. Tomko Marek, XBSSM, 7. Obert Kristián, XBSSM, 8. Polčič Radoslav, ORCAB, 9. Suchanský Šimon Peter, AQSLE, 10. Gálik Krizstián, KOMKO, 11. Böhman Partri, STUTT, 12. Vonyik Andrej, XBSSM, 13. Košec Samuel, XBSSM. Realizačný tím: p. Božik (hlavný tréner), p. Adámek (asistent) a tréneri nominovaných reprezentantov. O konečnej nominácii realizačného tímu rozhodne vedúci akcie. Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie plávania so spoluúčasťou 10% pre nominovaných reprezentantov. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF sekretariátu SPF kompletne zabezpečiť reprezentačné sústredenie mladších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 25.01.-01.02.2020 v Poprade. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p.Nowak, p.Božik, p. Adámek
14.01.2020

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl.41 pís. p) a Plánu práce na RTC 2020 reprezentačného družstva juniorov reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní pre RTC 2020 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR juniorov v plávaní k 1.1.2020, ktorý je prílohou č.1 Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky požadované úkony v súvislosti so zaradením pretekárov do reprezentačného družstva SR juniorov. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Šulek, p. Nowak Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie zloženia reprezentačného družstva juniorov v plávaní pre RTC 2020 na webovom sídle SPF. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Košťálová)
14.01.2020

Stránky

Subscribe to SPF