SPF

Mesačný súhrn Prestupy účinné k 01.02.2020

Prestupy účinné k 01.02.2020.
03.02.2020

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1 za obdobie 01.01.-29.01.2020

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121 za obdobie 28.11.-31.12.

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK3/U1/P

U Z N E S E N I E Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2018/DK/DK3/U1/P Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “DK SPF”) vo veci podnetu navrhovateľov: Rada SPF a Kontrolór SPF na prešetrenie konania individuálneho člena Mgr. Ireny Adámkovej, reg. číslo SVK14132, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK3, takto r o z h o d l a Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie vedené pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia spáchaného na tom skutkovom základe, že 1. v decembri roku 2014 ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie prevzala do vlastných rúk od Miroslava Nowaka finančnú sumu 2.400 USD v hotovosti ako príspevok na Majstrovstvá sveta FINA World Swimming Championships (25m), ktorú riadnym spôsobom nezaúčtovala do účtovníctva SPF, no túto finančnú sumu odložila bez bližšieho účelu na jej použitie, a 2. v decembri roku 2017 vyplatila ako prezidentka Slovenskej plaveckej federácie prostredníctvom osoby Súťažného a projektového riaditeľa SPF pána Róberta Košťála osobe Marekovi Gajdošovi sumu vo výške 700 Eur v hotovosti ako úhradu odplaty za práce vykonané v prospech Slovenskej plaveckej federácie z a s t a v u j e, nakoľko v bode 1. zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie podľa článku 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF a 2. skutok nie je disciplinárnym previnením.

Galavečer SPF už tento piatok !

Galavečer Slovenskej plaveckej federácie je pripravený na piatok 24.januára 2020. Spoločne spoznáme tých najlepších v jednotlivých kategóriách a sekciách, ktorí si prevezmú krásne ceny za dosiahnuté výsledky v uplynulom roku 2019. Slovenská plavecká federácia pre Vás všetkých pripravuje z galavečera priamy prenos na svojom webe, tak si ho nenechajte újsť. Tešíme sa na Vás už tento piatok. Online prenos Po prvýkrát v histórii bude z gala večera priamy prenos ktorý môžete sledovať na našej web stránke a aj na youtube kanále Slovenskej plaveckej federácie. 

Stránky

Subscribe to SPF