Dokumenty SPF

PDF icon Žiadosť o udelenie licencie rozhodcu [29.10.2013, Tlačivá]
PDF icon Vyhodnotenie reprezentačnej akcie SPF [30.09.2013, Reprezentácia]
PDF icon Prihláška na seminár trénerov [30.09.2013, Tlačivá]
PDF icon Stanovy SPF v znení dodatku č. 1 [10.09.2013, Stanovy]
PDF icon Dodatok č. 1 k Stanovám SPF [10.09.2013, Stanovy]
PDF icon Športovo technické dokumenty SZSP pre rok 2013 [19.08.2013, Športovo technické dokumenty]
PDF icon Športovo technické dokumenty SPZ pre rok 2013 [19.08.2013, Športovo technické dokumenty]
PDF icon Usmernenie Rady SPF 2/2013 pre organizovanie podujatí [16.08.2013, Smernice a usmernenia]
PDF icon Usmernenie Rady SPF 1/2013 pre reprezentáciu SR [16.08.2013, Smernice a usmernenia]
PDF icon Nariadenie STK/SPZ SPF č. 1/2012 revidovane 1/2013 [16.08.2013, Smernice a usmernenia]
PDF icon Smernica SPF pre získavanie odborných spôsobilostí [16.08.2013, Smernice a usmernenia]
PDF icon Prihláška na školenie trénerov [15.08.2013, Tlačivá]
PDF icon Výklad pravidiel BL [18.07.2013, Pravidlá]
PDF icon Výklad SW7.1 [06.06.2013, Pravidlá]
PDF icon Pravidlá a súťažný poriadok SPF [06.06.2013, Pravidlá]
PDF icon Pravidlá plávania Master [06.06.2013, Pravidlá]
Súbor Prehľad použitia MHD [03.06.2013, Tlačivá]
Súbor Správa zo zahraničnej pracovnej cesty [03.06.2013, Tlačivá]
Súbor Vyučtovanie ZC [03.06.2013, Tlačivá]
Súbor Správa z tuzemskej pracovnej cesty [03.06.2013, Tlačivá]
Súbor Cestovný príkaz ZC [03.06.2013, Tlačivá]

Stránky