Verejné obstarávanie

Kamera pre zábery pod vodou a nad vodou s manuálnym otáčaním

NÁZOV ZÁKAZKY – Kamera pre zábery pod vodou a nad vodou s manuálnym otáčaním Druh zákazky: Tovar Spoločný slovník obstávania (CPV): 3233200-8

Tréningová/Súťažná aparatúra pre synchronizované plávaní

NÁZOV ZÁKAZKY – Tréningová/Súťažná aparatúra pre synchronizované plávaní Spôsob vykonania prieskumu: Výzva na predloženie ponúk zaslaná prípadným uchádzačom dňa 20.10.2017.

Verejné obstarávanie 1/2016

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA Podlimitná zákazka bez využitia el. trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“). (TOVARY) SÚŤAŽNÉ PODKLADY Predmet zákazky : „Motorové vozidlo“ 

Verejné obstarávanie 2/2015

Nákup hardware video analýzy súťažných a tréningových výkonov

Verejné obstarávanie 1/2015

9-miestne motorové vozidlo  

Stránky

Subscribe to Verejné obstarávanie