Synchro

Nominačný list na reprezentačnú akciu / ASWS Paris 2020

Zraz účastníkov je 04.03.2020 o 10:15 na letusku Schwechat. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
25.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je 20.02.2020 o 08:45 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín. Vedúci akcie: Kseniya Sydorenko Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
18.02.2020

Vyhodnotenie akcie 6th M.E.C. CUP a MSR Seniori a SŽ

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „6th M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Seniori a SŽ" Akcia sa konala v Šamoríne / SVK v termíne 08.02.-09.02.2020.​​​​​​​​​
17.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava...

Zraz účastníkov je 13.02.2020 o 08:15 na adrese letisko Schwechat, Terminal 3. Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
04.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / 5th M.E.C. CUP a MSR...

Sraz účastníkov je: staršie žiačky 08.02.2020 o 7:40 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín seniori 08.02.2020 o 10:00 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín voľné sólové zostavy 09.02.2020 o 7:40 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín ostatní 09.02.2020 o 08:45 na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, Šamorín Vedúci akcie: Monika Thüringerová Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
04.02.2020

Stránky

Subscribe to Synchro