Športy

Vyhodnotenie akcie MSR v technických elementoch juniori a...

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Majstrovstvá Slovenska v technických elementoch juniori a seniori“. Akcia sa konala v Bratislave / SVK v termíne 12.01.2020.​​​​​​​​​
13.01.2020

Nominačný list na ME mužov SR vo vodnom póle v Budapešti

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na MEmužov vo vodnom póle v termíne: 12.-26.01.2020 s miestom konania Budapešť (HUN). Tréner : Peter Nižný Asistent trénera: Karol Bačo Masér: Štefan Vološin Lekár: Štefan Vécsey

Nominačný list na ME žien SR kategória seniorky vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na ME pre reprezentáciu žien senioriek SR vo vodnom póle v termíne: 10-23.01.2019 s miestom konania v Budapesti (HUN). Tréner žien senioriek: Milan Henkrich Asistent trénera žien senioriek: Szabolcs Eschwig-Hajts Vedúci družstva: Pavol Mihalkovič Fyzio: Marek Wiecheć

Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v technických...

Zraz účastníkov je: juniori 12.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi seniori 12.01.2020 o 14:45 na adrese plaváreň Lafranconi Vedúci akcie: Nora Szauder Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
10.01.2020

Vyhodnotenie akcie Ukrainian Open Cup

Hodnotenie vedúceho výpravy z reprezentačnej akcie „Ukrainian Open Cup“. Akcia sa konala v Charkove / UKR v termíne 11.12.-15.12.2019.​​​​​​​​​
09.01.2020

Stránky

Subscribe to Športy