Športy

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 18.02...

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 18.02.2020 /aktualizacia 05.03.2020/

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 05/2020 zo dňa 02.03.2020

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 05/2020 zo dňa 02.03.2020

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 01.03.2020

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 01.03.2020

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 27.02.2020

Nominácie rozhodcov SPF pre sekciu vodného póla vydané 27.02.2020

Nominačný list na reprezentačnú akciu / ASWS Paris 2020

Zraz účastníkov je 04.03.2020 o 10:15 na letusku Schwechat. Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬) Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu. Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk
25.02.2020

Stránky

Subscribe to Športy