Prestup Vivien Bradová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 19.02.2020.