Prestup Terézia Lukáčiková

Oznámenie o prestupe Terézia Lukáčiková  SVK15639 z SYNCH do SPF.

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 25.02.2020.

Dátum zverejnenia: 25.02.2020.