SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2020/DK/3DK1-1 za obdobie 01.01.-29.01.2020