SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK118-121 za obdobie 28.11.-31.12.