Zápis č. SPF/2019/R/Z11

Zápis č. SPF/2019/R/Z11 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 11.12.2019 v Bratislave.