Zápis č. SPF/2018/R/Z7 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2018/R/Z7 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 10.10.2018 v Bratislave